รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563-2564

หนังสือ ศธ 04006/ ว4814 และรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563-2564