ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ “นักการภารโรงหัวใจครู”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้องประชุม 771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ นายชูเกียรติ เอื้อทวีสัมพันธ์ “นักการภารโรงหัวใจครู” ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก ในด้านงานศิลปะ ดนตรี และ งานหัตถกรรม โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งมีหน้าที่พิเศษสอนนักเรียนในโรงเรียน บ้านแม่ระหัน ในการวาดภาพและระบายสีน้ำมันด้วยมือ สอนดนตรีไทย การปั้นดิน การจักสานไม้ไผ่ และสอนดนตรีไทย  ทั้งนี้ นายชูเกียรติ เอื้อทวีสัมพันธ์ ได้ใช้เวลาในช่วง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนได้รางวัลมากมาย ซึ่งได้เริ่มทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ด้านประวัติ นาย ชูเกียรติ เอื้อทวีสัมพันธ์ อายุ 57 ปี เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่าง ช.4 ประจำโรงเรียนบ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ซึ่งได้ออกรายการ “super 60” และข่าวทางทีวีช่อง 23 Workpoint เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียน ได้นำไปเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการเรียนการสอน และต้องการหาเงินเพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งมิใช่เป็นการขอเพื่อตัวเองหรือครอบครัว เพราะตนเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างเด็กดีและเด็กเก่งให้กับสังคม