สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2562

        วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีทีมบริหาร และตัวแทน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 และสพฐ.จัดสรรในโครงการต่างๆ และได้ติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนงานในช่วงไตรมาสที่ 4