สพป.นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับคณะจาก สพฐ.ตรวจโครงการ Flagship Project

21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและตัวแทนบุคลากร ร่วมต้อนรับนายศลใจ วิบูลกิจ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ติดตาม มาตรวจติดตามโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่ได้กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมบานบุรี และได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1