สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 48 คน นำโดยนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ในการนี้ นายผัน หอมเกตุ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้นนายสมชาย สำอางค์กาย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้บรรยายการดำเนินงานด้านกิจกรรมและแนวปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในบริบทต่าง ๆ ให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ และคณะศึกษาดูงานได้แยกตามกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1