สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มอบนโยบายทิศทางตลอดจนแนวปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา โดยมีนายสุทิน  ลาภประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านศิลาทอง ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้บุคลากรในเครือข่ายทั้งเก่าและใหม่ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย จำนวน 6 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ