สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ ที่โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

วันนี้  23 สิงหาคม  2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบให้  นายวรายุทธ ทวีลาภ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้เยี่ยมชมงานด้านนาฎศิลป์  โดยมีคุณครูอรยา  ใบคนทา  คุณครูผู้สอนนาฏศิลป์ดีเด่น  ศิษย์เก่าของวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์นำเยี่ยมชมฯ ซึ่งคุณครูอารยามีผลงานฝึกสอนนักเรียนในวิชานาฎศิลป์ได้รับรางวัลระดับเขต  ระดับภาคและระดับประเทศ ในงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้พัฒนาฝึกสอนนักเรียน ระดับชั้นมากมายเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี นายปฏิวัติ เทียบอุ่น ประธานเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ