สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “อ่างขางโมเดล (Angkhang Model)”

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “อ่างขางโมเดล (Angkhang Model)” และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูล ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงนามจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมศึกษา “อ่างขางโมเดล” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการอ่างขางโมเดล ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่