สพป.นราธิวาส เขต 1 อบรมสร้างการรับรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับผู้บริหารในสังกัดฯ

26 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีรยติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี