รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.พิษณุโลก เขต 1

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ติดตามการนดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง

  • Big Data
  • การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  • การประเมินความสามารถในการอ่าน
  • การวัดแววนักเรียนมัธยมศึกษา
  • การตรวจสุขภาพนักเรียน
  • การสอนวิทยาการคำนวณ

จากการติดตามการาดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ปรากฎว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ดำเนินการไปแล้วหลายเรื่อง และอยู่ในระหว่างการดำเนินการในบางเรื่อง ซึ่งได้มีการวางแผน และดำเนินการใกล้สำเร็จตามปฏิทินที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล