สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบบ้าน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” หลังที่ 5

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” หลังที่ 5 ให้แก่ เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์จันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูและผู้ปกครองในอำเภอศรีณรงค์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย