สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34/2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/2562 โดยมีนาย สุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดประสิทธิิภาพสูงสุด