สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นระดับชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ อ.เทพสถิต

วันที่ 28 สิงหาคม  2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ,นายสุณรงค์  พลลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องไห คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และ 2 ของข้าราชการครู สายงานผู้บริหารสถานศึกษา นายสมบูรณ์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้รับการประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ