ตรวจเยี่ยม สพป.ระนอง/สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 6 ของนายวิพล นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยม สพท/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 ของนายวิพล นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง