สพป.ชลบุรี เขต ๓ การประเมินให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด การประเมินให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ โดยการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรครูในสังกัดกลุ่มศรีราชา เข้าร่วมการอบรม โดยมีนายศิวะ  ทาทราย รองผอ.ชลบุรี เขต ๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   https://www.facebook.com/profile.php?id