สพป.ชลบุรี เขต ๓ การประเมินให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ โดยการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรครูในสังกัดกลุ่มบางละมุง ๑, ๒, ๓, ๔ เข้าร่วมการอบรม โดยมี นายศิวะ  ทาทราย รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id