สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชัยภูมิ-นครราชสีมา เกมส์ ครั้งที่ 46 ณ โรงเรียนบ้านโกรกกุลา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชัยภูมิ-นครราชสีมา เกมส์ ครั้งที่ 46 โดยมีนายชัชวาลย์ หอมวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกุลา ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ภาพความรักความสามัคคีและการสร้างภาคีเครือข่าย ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อ จำนวน 5 โรงเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ในการนี้ท่านประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโกรกกูลา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ