สโมสรโรตารีนครปฐม มอบหนังสือโรงเรียนบ้านลำท่าโพ สพป.นครปฐม เขต 1

1 พฤศจิกายน 2561 สโมสรโรตารีนครปฐม นำโดย ท่านนย.ทวีศักดิ์ จองกาญจนา และท่านสมาชิกสโมสร พร้อมด้วยคณะอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คุณครูจุไรรัตน์ อรุณสวัสดิ์ และคณะนักเรียน ได้มามอบหนังสือให้กับโรงเรียน คุณครูได้นำมาสอนกับเด็กๆตามระดับชั้น ขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงค่ะและการนี้ทางโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ได้เชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนประชุมผู้ปกครอง แนะนำคุณครู และวิธีการจัดการเรียนการสอนในการช่วยเหลือทั้งทางผู้ปกครองการจัดเวลาการอ่านหนังสือ ท่องบทอาขยาน การฝึกความรับผิดชอบงานที่เหมาะสมกับวัย รายงานผลสำเร็จของโรงเรียนบ้านลำท่าโพ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ นักเรียนเป็นผู้แทนแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน งานประติมากรรม ช่วงชั้นที่ 2 การได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน การจัดจัดสรรนักเรียนรับทุนจนครบ การมีเป้าหมายเดี่ยวกันกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาลูกๆเป็นคนดี อ่านออกเขียนได้คำนวณเป็น อยูในสังคมอย่างมีความสุข..ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมกับทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง