สพป.เชียงใม่ เขต 3 ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 2  พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.  นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  ณ วัดเจ็ดยอด  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในครั้งนี้