ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนา

คณะผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15  (Cluster 15)  นำโดยนายโกศล ปราคำ, นายทวี  อุปสุขิน  ได้มาติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สา โดยมีนายสิทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่สา ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่