สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย

เมื่อ 31 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา  นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกติดตามตรวจเยี่ยมโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ.กับ สอศ.และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพหลักสูตร ตัดผมทรงนักเรียนและจัดดอกไม้ หลังจากนั้นตรวจสอบอาคารและบริเวณโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนัก