สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย  บุญทอง ได้กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรในสังกัด ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓  https://www.facebook.com/profile.php?id