ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พบเพื่อนครู

วันที่ 1 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยนายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานฯ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระห่ว่างผู้อำนวยการสำนักงานและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีจำกัดมาให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก ณ ห้องประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี