สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนต์ไหว้พระ ,ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ,กล่าวปฏิญญาเขตสุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และการพบปะแจ้งภาระงานประจำสัปดาห์จากทีมบริหารสำนักงานฯ โดยเน้นย้ำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่ 24 นี้