จันท์ 1 ประชุมชี้แจง Thai School Lunch

12 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีนางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจำปา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1