โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 จัดค่ายกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนแกนนำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวนกว่า 500 คน ตามหลักสูตร กล้าคุณธรรม รุ่นที่ 37/2562 ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร

“ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข  พระมหาประพันธ์ อาภาธโร  พระสราวุธ  จกฺกธมฺโม ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมวิทยากร พร้อมด้วยแกนนำกลุ่มต้นกล้าดีศรีสองรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง  โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ชีวิต มีจิตสำนึกรักดี และยังเน้นคุณธรรม  “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1ผอ.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา กล่าว

……………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19