สพม.39 รุดช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอุทกภัยเสียหายทั้งหลัง

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเงินบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เช่น โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม,โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม และโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา