รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน English โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในเขตอำเภอไทยเจริญ

วันที่  10  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายอติศักดิ์  ไนยะกูล รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ Camp ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน English โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในเขตอำเภอไทยเจริญ  โดยมี นายประสิทธิ์  พงประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำคำ-คำไผ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

การเข้าค่ายวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในเขตอำเภอไทยเจริญ รวม 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านส้มผ่อ โรงเรียนบ้านคำเตย โรงเรียนบ้านไทยเจริญ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ และโรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานได้
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 2  :  ข่าว

นายปิยะวัฒน์  รภัทรสิทธิ์  :  ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)