สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนบ้านดอนควายเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 และระดับภูมิภาค (Cluster12)

วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านดอนควาย สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster 12) โดยมี ดร.นิรมล ทิพชัย ผอ.รร.บ้านดอนควาย และคณะครู นำเสนอในครั้งนี้ ในการนี้ นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายประมวล ทิพชัย ผอ.รร.บ้านหนองอึ่งโปโล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย และนางสาวอนงค์ ศรีสินธ์ ผอ.รร.บ้านหนองบัว มาร่วมเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิ๊กชมภาพทั้งหมด