ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธิเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธิเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย กล่าวรายงานโดย นายภานุ จันทนามล ผอ.รร.บ้านโพธิ์ศรี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 โรงเรียน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล กศจ.ร้อยเอ็ด นายวัฒนา พลอาษา ผอ.รร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ จากนั้น ประธานและผู้มีเกียรติ ได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คุณครูและนักเรียน พร้อมกล่าวชื่นชม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ แล้วกล่าวขอบคุณ นายศราวุฒิ บุระพวง ผอ.รร.เมืองโพธิ์ชัย ที่อำนวยความสะดวกและต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด