สพป.ชัยนาท รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2562 ,รับชมการติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2562 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference และเวลา 09.00 น. รับชมการติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท