สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 (1เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล กศจ.ร้อยเอ็ด มาพบปะพร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด