ผอ.สพป.ปัตตานีเขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.50 น นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสมาหอ อ.มายอ จ.ปัตตานี ชมบรรยากาศการจัดห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทดสอบการอ่าน การเขียนในระดับประถมศึกษา และประชุมครูเพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทางโรงเรียนซึ่งรวมไปถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือพัฒนา และเพื่อส่งสริมต่อไป