ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่  12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานฯ ในการนี้มีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, ผู้แทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1-2 ,นายสมเกียรติ  แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร