ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวะศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยาย และยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวะศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562