“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ มอบหมายให้ นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าโสม อ.น้ำโสม ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดงานนี้ขึ้นสืบเนื่องกันมา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน นำเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชนอีกด้วย โดยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๑๐ โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๙ โรงเรียน สังกัดและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ โรงเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป