สพป.ชลบุรี เขต ๓ : การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุ่มอำเภอบางละมุง ๒

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๒ โดยการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วและโรงเรียนวัดโป่งโดยมีกำหนดพิธีเปิด – ปิด ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบรี  https://www.facebook.com/3chonburi3