ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  นายสะอาด  อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความรู้ความเข้าใจภารกิจความรับผิดชอบ และการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ครู และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวนกว่า 400 คน