ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังรายงานสรุปข้อมูลโรงเรียนใน CUSTER 14 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.สพท. CUSTER 14  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังรายงานสรุปข้อมูลโรงเรียนใน CUSTER 14 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2