คณะติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านโคกศิลา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 กันยายน 2562 คณะติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านโคกศิลา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศึกษาธิการจังหวัด นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง