สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการสอนตามตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) (รุ่นที่ 1)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการสอนตามตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) (รุ่นที่ 1) พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูเป็นผู้จุดประกายการเรียนรู้ ให้แนวทางการปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามกลยุทธ์ 200 วัน เร่งฟิต พิชิต O-NET รวมถึงได้ชี้แจง การใช้คู่มือการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) , การประเมินระดับชาติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามคู่มือการสอน