สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมให้ความรู้ควบคุมภายใน

ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน และนายนิมิตร โอ๊ดฟู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562