สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมพัฒนาครูแกนนำกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตากโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับภาค Boot Camp หลักสูตร Boot Camp Turbo

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมพัฒนาครูแกนนำกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาอังกฤษ โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และจัดทำคลังแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม สำหรับนักเรียน ป.6 และ ม.3 พร้อมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับภาค Boot Camp จำนวน 40 คน ตามหลักสูตร Boot Camp Turbo นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการสังเกตการณ์การสอนของครูที่ผ่านการอบรม และ การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด