สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

วันที่ 5  พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายแดง  จันทรวิวัฒน์  ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมนางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายจิมมี่  ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม มาให้กำลังใจครอบครัว เด็กหญิงรุ่งนภา  มอญจัตุรัส นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน   ณ หมู่บ้านวังกุง หมู่ที่ 4  ต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ