สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามเยี่ยมต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ

      วันที่ 17 กันยายน 2562 นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ นายอำเภอแก้งคร้อ, นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายสันติ ไตรเสนีย์ ผอ.รร.บ้านท่ามะไฟหวาน, กรรมการสถานศึกษา, คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชน และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หุบเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน