สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกัน เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีสภาพที่สวยงาม ร่มรื่น น่าทำงาน อำนวยความสะดวก ให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3