Academic Symposium 2019 สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา academic symposium 2019 “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” โดยมีนายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน ในการนี้ได้พบปะเพื่อนครู เดินชมบูทผลงานทางวิชาการ และมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูผู้ได้รับรางวัล อีกด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562