สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดประชุมรับฟังแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3