สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดตั้งศูนย์ระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ”โพดุล” “น้ำใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2562″ ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมบริจาคโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจัตุรัส บางส่วนนำมาบริจาคเป็นเงินสดโดยทางศูนย์ฯ ได้นำฝากเข้่าในบัญชี ธนาคากรุงไทย สาขาจัตุรัส เลขที่บัญชี 678-5-85717-1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โทร.044-056-386 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจัตุรัส เลขที่บัญชี 678-5-85717-1 รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนกว่าศูนย์ระดัมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ”โพดุล” จะแจ้งปิดศูนย์ฯการรับบริจาค