สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓  นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ โดยความร่วมมือของ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูและนักเรียน ในสังกัด พร้อมด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะศิษยานุศิษย์ รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท แยกตามรายละเอียดดังนี้

  • สนับสนุนเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  • สนับสนุนตามโครงการของ สพฐ. จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

https://www.facebook.com/3chonburi3